www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Стратегии, програми, планове и отчети

Стратегии, програми, планове и отчети

Покажи # 
# Заглавие на статията Автор Посещения
1 Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност Administrator 107
2 Годишен отчет на кмета на община Кочериново за изпълнение на „Програма за управление на община Кочериново за мандат 2019-2023 г.” за 2022 г. Administrator 312
3 Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. Administrator 327
4 Годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост през 2023 г. Administrator 242
5 Актуализиран план за действие на общинските концесии на територията на община Кочериново за периода 2021-2027 г." - съгласно актуализация с Решение №4 по Протокол №1/07.02.2023 г. на ОбС-Кочериново Administrator 356
6 Програма за опазване на оклната среда на Община Кочериново, Област Кюстендил за периода 2021 - 2025 г. Administrator 528
7 Приграма за управление на отпадъците на Община Кочериново, Област Кюстендил за периода 2021 - 2028 г. Administrator 564
8 Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода 01.01.2021 г.- 31.12.2021 г. Administrator 482
9 Одобрен План за интегрирано развитие на община Кочериново за периода 2021 - 2027 г. Administrator 511
10 Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост през 2022 г. Administrator 451

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново