www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Стратегии, програми, планове и отчети

Стратегии, програми, планове и отчети

Покажи # 
# Заглавие на статията Автор Посещения
1 Изготвяне на ОПР 2021-2027 г. Administrator 86
2 Първа среща на работната група за изготвяне на ОПР 2021-2027 г. Administrator 92
3 План за действие за общинските концесии на територията на община Кочериново за периода 2021-2027 г. Administrator 68
4 Отчет на кмета на община Кочериново за изпълнение на решенията на Общинския съвет през второто полугодие на 2020 г. Administrator 54
5 Отчет на кмета на община Кочериново за изпълнение на решенията на Общинския съвет през първото полугодие на 2020 г. Administrator 36
6 Отчет на кмета на община Кочериново за изпълнение на решенията на Общинския съвет през второто полугодие на 2019 г. Administrator 40
7 Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020г. Administrator 46
8 Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. Administrator 36
9 Годишен отчет на кмета на община Кочериново за изпълнение на„Програма за правление на община Кочериново за мандат 2019-2023 г.” за 2020 г. Administrator 43
10 Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2021 г. Administrator 240

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново