www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Стратегии, програми, планове и отчети

Стратегии, програми, планове и отчети

Покажи # 
# Заглавие на статията Автор Посещения
1 Програма за опазване на оклната среда на Община Кочериново, Област Кюстендил за периода 2021 - 2025 г. Administrator 167
2 Приграма за управление на отпадъците на Община Кочериново, Област Кюстендил за периода 2021 - 2028 г. Administrator 182
3 Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода 01.01.2021 г.- 31.12.2021 г. Administrator 249
4 Одобрен План за интегрирано развитие на община Кочериново за периода 2021 - 2027 г. Administrator 258
5 Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост през 2022 г. Administrator 211
6 Годишен отчет на кмета на община Кочериново за изпълнение на "Програма за управление на община Кочериново за мандат 2019-2023 г. за 2021 г. Administrator 225
7 План за интегрирано развитие на община Кочериново 2021 - 2027 г. Administrator 816
8 Първа среща на работната група за изготвяне на ОПР 2021-2027 г. Administrator 347
9 План за действие за общинските концесии на територията на община Кочериново за периода 2021-2027 г. Administrator 279
10 Отчет на кмета на община Кочериново за изпълнение на решенията на Общинския съвет през второто полугодие на 2020 г. Administrator 241

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново