www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Наредби на Общински съвет - Кочериново

Наредби приети от общинския съвет.
Покажи # 
# Заглавие на статията Автор Посещения
1 НАРЕДБА за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Кочериново Administrator 524
2 Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти - собственост на община Кочериново Administrator 538
3 НАРЕДБАЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕНА ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО Administrator 627
4 НАРЕДБА - за управление на горските територии на община гр.Кочериново област Кюстендил Administrator 900
5 НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО Administrator 1054
6 Наредба за регистрация, отчет, контрол, правила на движение и изисквания, на които да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Кочериново Administrator 900
7 НАРЕДБА за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Кочериново Administrator 793
8 Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Кочериново. Administrator 1163
9 Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Кочериново Administrator 1145
10 Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Administrator 3310

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново