www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Отчети за измерване на удовлетвореността

Е-мейл Печат ПДФ
Отчет 2021г.
Последно променен на Петък, 18 Февруари 2022 09:46

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ
Всички жители на община Кочериново да спазват следните мерки:

1. Собствениците на свиневъдни обекти да засилят мерките за биосигурност и да сигнализират незабавно при всеки случай на съмнителни признаци за заболяване при свинете;
2. Стриктно да се спазват забранените за отглеждане на свине на депа за отпадъци, изхранване на свине с отпадъци от депата за отпадъци и изхвърляне с кухненски отпадъци;
3. Да не допуска търговия на свине на нерегламентирани места;
4. Отглеждането на свине да се извършва само в затворени помещения при осигурена биосигурност, в регистрирани по чл. 137 от Закон за ветеринарномедицинските дейност животновъдни обекти;
5. случаи на възникване на заболяване при домашните свине в нерегистрирани обекти, не се изплащат обезщетения на умрели и принудително убити свине.

В случаи на заболеваемост и смъртност при свинете да се информират обслужващите ветеринарни лекари и да се уведоми Областна дирекция по безопасност на храните гр. Кюстендил на следните телефони: 078550630; 078550631; 078550634 и 0887215236.

Общинска администрация

Касовите отчети на община Кочериново към 31.01.2022г.

Е-мейл Печат ПДФ

1. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА - ТУК!
2. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС - ТУК!
3. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДМП - ТУК!
4. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА - ТУК!
5. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ - ТУК!
6. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА - ТУК!

Решения на ОбС - Кочериново взети на заседание на ОбС на 31.01.2022 г с Протокол № 1

Е-мейл Печат ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново взети на заседание на ОбС на 31.01.2022 г с Протокол № 1

Последно променен на Вторник, 22 Февруари 2022 07:35

Обява - прием на заявления за набиране и подбор на потребители за изпълнение на дейностите по проект с рег. номер № BG05M9OP001-6.002-0080

Е-мейл Печат ПДФ
Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Съобщение за предстоящи обществени консултации с граждани и юридически лица

Е-мейл Печат ПДФ

1. Съобщение

2. Проект за изменение и допълнение

3. Мотиви

4. Докладна записка

5. Справка за постъпилите предложения

Последно променен на Вторник, 22 Март 2022 09:41

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново