www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Определяне на местонахождението на изборните секции - община Кочериново - ШЕСТНАДЕСЕТ ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ на територията на Община Кочериново за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България и Народно събрание, насрочен на 14.1

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

СЪОБЩЕНИЕ за Изменение и допълнение на „Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново.”

Е-мейл Печат ПДФ

Общинска администрация  на община Кочериново обявява, че във връзка с чл. 26, ал.2 от ЗНА, на 12.10.2021 г. /вторник/, от 14.00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет в сградата на Община Кочериново с административен адрес: гр. Кочериново, площад „3-ти март“ №1, ще се проведат ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ С ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА във връзка с предложения проект за Изменение и допълнение на „Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново.”

Всички заинтересовани лица могат да правят предложения и становища по предложения проект:  
1.    По време на обществените консултации;
2.    До изтичане на 30-дневния срок от публикуване на Проекта за допълнение и изменение, заедно с доклада и мотивите на интернет страницата на Община Кочериново, извършено на 17.09.2021 г.   
Предложенията може да се депозират на място в деловодството или да се изпращат по пощата или на електронен адрес както следва:
п.к. 2640
Гр. Кочериново
Пл. „Трети март” №1
Община Кочериново

E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

С оглед спазването на противоепидемичните мерки и опазване здравето и живота на гражданите, е препоръчително при възможност предложенията да се подават по пощата или по електронен път.

Общинска администрация

1. Доклад - Относно: Изменение и допълнение на "Наредба за определянето и администри-рането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново";

2. Мотиви - Относно: Изменение и допълнение на "Наредба за определянето и администри-рането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново".

3. Проект за Изменение и допълнение на "Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново"”.

4. Справка за постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите предложения.

Последно променен на Вторник, 19 Октомври 2021 19:26

СЪОБЩЕНИЕ - Заповед № РД-01- 748/02.09.2021 г. на Министъра на здравеопазването за промяна на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 07.09.2021 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Уважаеми жители на Община Кочериново, моля да се запознаете със Заповед № РД-01- 748/02.09.2021 г. на Министъра на здравеопазването за промяна на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от  07.09.2021 г.
От общинска администрация

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Решения на ОбС - Кочериново взети на заседание на ОбС на 07.09.2021 г с Протокол № 10

Е-мейл Печат ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново взети на заседание на ОбС на 07.09.2021 г с Протокол № 10

Касовите отчети на община Кочериново към 31.08.2021г.

Е-мейл Печат ПДФ

1. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА - ТУК!
2. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС - ТУК!
3. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДМП - ТУК!
4. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА - ТУК!
5. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ - ТУК!
6. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА - ТУК!

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

Директорът на териториално поделение на НОИ съвместно с община Кочериново организира приемен ден за консултации, свързани с въпроси по пенсионно осигуряване, парични обезщетения за безработица и парични обезщетения за временна неработоспособност. Приемният ден ще се състои на 30.09.2021г. (четвъртък) от 10.30ч. в Заседателната зала в  Общинска администрация гр. Кочериново.

От общинска администрация

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново