www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Решения на ОбС - Кочериново взети на заседание на ОбС на 05.10.2021 г с Протокол № 11

Е-мейл Печат ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново взети на заседание на ОбС на 05.10.2021 г с Протокол № 11

Първа среща на работната група за изготвяне на ОПР 2021-2027 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Уведомление за инвестиционно предложение от Мурсалево Проджект ООД

Е-мейл Печат ПДФ

Пълния текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Заповед № РД-04-162/27.09.2021г. - Споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Стоб

Е-мейл Печат ПДФ

Пълния текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Заповед № РД-04-163/27.09.2021г. - Споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Пороминово

Е-мейл Печат ПДФ

Пълния текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Заповед № РД-04-164/27.09.2021г. - Споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Мурсалево

Е-мейл Печат ПДФ

Пълния текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново