www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Е-мейл Печат ПДФ

Предмет на процедурата: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Направление „Образование” - община Кочериново”, по следните обособени позиции: Позиция І – „Доставка на месо и месни хранителни продукти”; Позиция ІІ – „Доставка на пакетирани хранителни продукти”; Позиция ІІІ – „Доставка на плодови и зеленчукови консерви”; Позиция ІV –  „Доставка на хранителни продукти от краве мляко”; Позиция V –   „Доставка на хляб”; Позиция VІ – „Доставка на плодове и зеленчуци”; Позиция VІІ – „Доставка на кокоши яйца”; Позиция VІІІ – „Доставка на мляко”.

1. Публична покана - ТУК!

1. Приложение 1 - Ценова оферта - ТУК!

1. Приложение 2 - Проекто договор - ТУК!

1. Приложение 3 - Техническа спецификация - ТУК!

1. Приложение 4 - Декларация 47, ал.1 - ТУК!

1. Приложение 5 - Декларация 47, ал.5 - ТУК!

Последно променен на Четвъртък, 17 Април 2014 13:38

СЪВМЕСТНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА-СЕМИНАР НА НССЗ (ТЕРИТОРИАЛЕН ОБЛАСТЕН ОФИС КЮСТЕНДИЛ ) И ССА (ОПИТНА СТАНЦИЯ ПО КАРТОФИТЕ-САМОКОВ) НА ТЕМА: „Добри земеделски практики при картофите“

Е-мейл Печат ПДФ

СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

ПРОГРАМА

ЗА

СЪВМЕСТНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА-СЕМИНАР НА НССЗ (ТЕРИТОРИАЛЕН ОБЛАСТЕН ОФИС КЮСТЕНДИЛ ) И ССА (ОПИТНА СТАНЦИЯ ПО КАРТОФИТЕ-САМОКОВ)

НА ТЕМА:

„Добри земеделски практики при картофите“

17 април 2014 г. (четвъртък), гр. Кюстендил

Място на провеждане:

гр. Кюстендил, Дом на науката и техниката (НТС), залата на 2 етаж

(ул. Македония № 2)


9.45 – 10.00           Регистрация на участниците и откриване

10.00 – 13.00         Добри земеделски практики при картофите

Лектор:    гл.ас. Виолетка Благоева - Опитна станция по картофите – гр. Самоков

13.00 – 13.30         Фитосанитарен контрол при картофите

            Лектор:    Елза Кадийска, гл. инспектор - ОДБХ - Кюстендил

13.30 - 14.00          Възможности за финансиране по ПРСР 2014-2020г. за картофопроизводителите

         Лектор:      Илияна Иванова, гл. експерт ТОО - Кюстендил на НССЗ

14.00 -14.30          Дискусия с лектора от Опитна станция по картофите гр. Самоков и експерти от офиса на НССЗ в гр. Кюстендил        

14.30                    Закриване на семинара              

Последно променен на Вторник, 15 Април 2014 19:05

Публично обявяване по заявление от Агенция "Пътна инфраструктура" - София за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект.

Е-мейл Печат ПДФ
Файла може да изтеглите от ТУК!

Решение и Обявление за обществена поръчка - "Извършване на ремонтни дейности - асфалтиране на част от уличната мрежа на град Кочериново"

Е-мейл Печат ПДФ

Решението за обществена поръчка може да изтеглите от ТУК!

Решението за промяна за обществена поръчка може да изтеглите от ТУК!

Обявлението за обществена поръчка може да изтеглите от ТУК!

Техническа спецификация може да изтеглите от ТУК!

Образците към обществената поръчка може да изтеглите от ТУК!

Последно променен на Сряда, 23 Април 2014 08:28

Решения на ОбС - Кочериново от редовно заседание на 04.04.2014 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново от редовно заседание на 04.04.2014 г.

Последно променен на Вторник, 15 Април 2014 19:00

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за "Добив на подземни води" в поземлен имот с #004062 по плана на с. Бараково, м."Кални валог".
Пълния текст на съобщението може да изтеглите от ТУК!

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново