www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ОТЧЕТ за дейността на Общински съвет – Кочериново и неговите комисии за периода от 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Последно променен на Вторник, 27 Септември 2022 12:15

СЪОБЩЕНИЯ

Е-мейл Печат ПДФ
Пълният текст на съобщенията може да изтеглите от - ТУК!

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ
Заявления за издаване на удостоверения за гласуване на друго място и Искания за вписване в избирателния списък по настоящ адрес за гласуване в изборите за народни представители за Народно събрание на 02.10.2022 г. се подават в стая № 14 в общинска администрация Кочериново всеки работен ден, включително и в събота – 17.09.2022 г.: от 09:00 ч. – 12:30 ч. и от 13:00 ч. – 17:30 ч.
От общинска администрация

Решения на ОбС - Кочериново взети на заседание на ОбС на 07.09.2022 г с Протокол № 10

Е-мейл Печат ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново взети на заседание на ОбС на 07.09.2022 г с Протокол № 10

Касовите отчети на община Кочериново към 31.08.2022г.

Е-мейл Печат ПДФ
1. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА - ТУК!
2. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС - ТУК!
3. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДМП -ТУК!
4. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА - ТУК!
5. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ - ТУК!
6. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА - ТУК!
Последно променен на Сряда, 14 Септември 2022 07:00

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

Кмета на община Кочериново подписа анекс за удължаване на срока на договора по проект: „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Кочериново”, който се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2016-2020 г. в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001- 5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“, ДОГОВОР № BG05FMOP001-5.001-0164-C01. По този начин се осигурява непрекъснатост на предоставяната услуга до 30.09.2022 г. като 120 лица от община Кочериново ще продължат да получават топъл обяд всеки работен ден. Това са лица, живеещи в материално лишение, които са обект на социално подпомагане, под линията на бедност; които са в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната; хора които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията; хора които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и се нуждаят от допълнителна подкрепа.

Община Кочериново продължава да развива целенасочената си социална политика в подкрепа на най-уязвимите групи от населението и да търси възможности предоставяните социални услуги да бъдат разширени и усъвършенствани.

Последно променен на Вторник, 13 Септември 2022 07:42

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново