www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

План за интегрирано развитие на община Кочериново 2021 - 2027 г.

  • ПДФ

1. Първа среща на работната група за изготвяне на ОПР 2021-2027 г.
Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

2. Предварителна оценка за изготвяне на Общински план за развитие на община Кочериново за периода 2021 – 2027 г.
Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

3. Втора среща на работната група за изготвяне на ОПР 2021-2027 г.
Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

4. Проект на ОПР

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

5. ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ  НА „ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА  РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 2021-2027г.“

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

6. Протокол №4 - ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОПР 2021-2027 г.

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

7. Окончателен вариант на ОПР Кочериново 2021-2027

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

8. Протокол №5

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

9. План за интегрирано развитие на община Кочериново за периода 2021 – 2027 г.

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

10. Решение №БД-ЕО-01/2022г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!


Последно променен на Сряда, 12 Януари 2022 07:43

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

Изгледи от Община Кочериново