www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Процедури по ЗОП

Публично състезание с предмет: "Проектиране, изпълнение на строителство и авторски надзор за обект: "Рекултивация на общинско депо за неопасни битови отпадъци, находящо се в землището на с. Бараково, община Кочериново"

  • ПДФ

Решение за откриване може да изтеглите от - ТУК!

Обявление може да изтеглите от - ТУК!

Документация за участие може да изтеглите от - ТУК!

Образци може да изтеглите от - ТУК!

Проекти може да изтеглите от - ТУК!

ЕЕДОП може да изтеглите от - ТУК!

Протокол №1 може да изтеглите от - ТУК!02.02.2021

Решение за прекратяване може да изтеглите от - ТУК!16.02.2021

Публично състезание с предмет: "Изграждане на инженерна инфраструктура гр. Кочериново, община Кочериново".

  • ПДФ

Решение за откриване може да изтеглите от - ТУК! 15.06.2020

Обявление може да изтеглите от - ТУК!15.06.2020

Документация за участие може да изтеглите от - ТУК!15.06.2020

Методика за оценка може да изтеглите от - ТУК!15.06.2020

Техническа спецификация може да изтеглите от - ТУК!15.06.2020

Образци може да изтеглите от - ТУК!15.06.2020

Проект на договор може да изтеглите от ТУК!15.06.2020

КСС може да изтеглите от - ТУК!15.06.2020

Работен проект може да изтеглите от - ТУК!15.06.2020

ЕЕДОП може да изтеглите от - ТУК!15.06.2020

Решение за одобряване на обявление за изменение може да изтеглите от - ТУК! 19.06.2020

Проколко №1 може да изтеглите от - ТУК! 14.07.2020

Решение за прекратяване може да изтеглите от - ТУК! 14.07.2020

Публично състезание: "Избор на външни експерти към екипа за управление на проект "Рекултивация на общинско депо за неопасни твърди битови отпадъци, находящо се в землището на с. Бараково, Община Кочериново"

  • ПДФ

Решение за откриване може да изтеглите от - ТУК!15.06.2020

Обявление може да изтеглите от - ТУК!15.06.2020

Документация за участие може да изтеглите от - ТУК!15.06.2020

Техническа спецификация може да изтеглите от - ТУК!15.06.2020

Образци може да изтеглите от - ТУК!15.06.2020

ЕЕДОП може да изтеглите от - ТУК!15.06.2020

Протокол №1 от дейността на комисията може да изтеглите от - ТУК!19.08.2020

Решение за прекратяване може да изтеглите от - ТУК!16.02.2021

Публично състезание с предмет: "Упражняване на строителен надзор в процеса на изпълнение на СМР за обект: "Рекултивация на общинско депо за неопасни битови отпадъци, находящо се в землището на с. Бараково, община Кочериново"

  • ПДФ

Документация за участие може да изтеглите от - ТУК!15.06.2020

ЕЕДОР може да изтеглите от - ТУК!15.06.2020

Методика за оценка може да изтеглите от - ТУК!15.06.2020

Обявление може да изтеглите от - ТУК!15.06.2020

Образци може да изтеглите от - ТУК!15.06.2020

Образец декларавия може да изтеглите от - ТУК!15.06.2020

Проект на договор може да изтеглите от - ТУК!15.06.2020

Решение за откриване може да изтеглите от - ТУК!15.06.2020

Решение за прекратяване може да изтеглите от - ТУК!16.02.2021

Обявление за прекратяване може да изтеглите от - ТУК!27.05.2021

Последно променен на Събота, 29 Май 2021 09:42

Публично състезание по ЗОП с предмет: "Аварийно-възстановителни работи за водоснабдяване на гр. Кочериново - аварийно изграждане на Н.Р. за ПБН - 500 куб. м. и авариен ремонт на съществуващи резервоари, находящи се в местност Ридо, гр. Кочериново,"

  • ПДФ

Решение за откриване може да изтеглите от - ТУК! 12.06.2020

Техническа спецификация може да изтеглите от - ТУК! 12.06.2020

Проект на договора може да изтеглите от - ТУК! 12.06.2020

Образци може да изтеглите от - ТУК! 12.06.2020

Обявление може да изтеглите от - ТУК! 12.06.2020

Методика за оценка може да изтеглите от - ТУК! 12.06.2020

ЕЕДОР може да изтеглите от - ТУК! 12.06.2020

Документация за участие може да изтеглите от - ТУК! 12.06.2020

Инвестиционен проект може да изтеглите от - ТУК! 12.06.2020

Съобщение отваряне на цени може да изтеглите от - ТУК! 06.07.2020

Протокол №1 може изтеглите от - ТУК! 14.07.2020

Протокол №2 може изтеглите от - ТУК! 14.07.2020

Решение за класиране на участниците може изтеглите от - ТУК! 14.07.2020

Доклад от дейността на комисията може изтеглите от - ТУК! 14.07.2020

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново