www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Релеф и климат

  • ПДФ

Релеф

Община Кочериново е част от Кюстендилска област и Югозападен социално - икономически район на Република България. Релефът на Община Кочериново е смесен - планински, полупланински и равнинен. Планинските и полупланинските територии в общината заемат 74 кв.км, което представлява 40,51 % от общата й площ. Средната надморска височина на община Кочериново е 633,2 м. Релефът и разположението на Община Кочериново между Влахина и Рила планина благоприятства развитието на селското стопанство, горското стопанство /вкл. дърводобив и дървопреработване/, туризма и животновъдството.

Климат

Община Кочериново се намира в зоната на преходно- континенталния климат със средиземноморско влияние, предимно по течението на река Струма. Тази зона се характеризира с продължителна пролет и лято, както и с мека зима. Климатът на общината е изключително благоприятен за развитието на селското стопанство и най- вече за отглеждането на разнообразни селскостопански култури /зърнени култури, лен, картофи и др./. В района се чувства влиянието на средиземноморския климат, което е характерно за селищата, разположени по поречието на река Струма. За формирането на валежите в региона от основно значение е характерният за общината климат. Снегът се задържа предимно в най-високите места. Най-топли са месеците юли и август, а най-студени – януари и февруари. Валежите в района са най- обилни през месеците април, ноември и декември. Средногодишната температура е 10°С, а годишната сума на валежите е 200 мм. Преобладаващите ветрове са северните.

Последно променен на Четвъртък, 12 Май 2011 14:58

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

Изгледи от Община Кочериново