www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

СЪОБЩЕНИЕ - Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Кочериново

  • ПДФ
Oбщинска администрация  община Кочериново обявява, че на 21.10.2020г /сряда/ от 14.00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет в сградата на Община Кочериново с административен адрес: гр. Кочериново, площад „3-ти март“ №1, ще се проведат Обществени консултации с граждани и юридически лица по предложеното изменение на, „Наредба за изграждане и опазване зелената система на община Кочериново ” във връзка с прилагането ЗУТ.

Всички заинтересовани лица могат да правят предложения и становища по предложения проект  за изменение на „Наредба за изграждане и опазване зелената система на община Кочериново област Кюстендил”:
1.    По време на публичното обсъждане
2.    До изтичане на едномесечният срок от публикуване на Проекта за изменение заедно с мотивите на интернет страницата на Община Кочериново, извършено на 29.09.2020г
Предложенията може да се предоставят в центъра за административно обслужване на ет.1 в сградата на общинската администрация, да се изпращат по пощата или на електронната поща на адрес:
п.к. 2640
Гр. Кочериново
Пл. „Трети март” №1
Община Кочериново

E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Общинска администрация

1. Доклад - Относно: Изменение на „Наредба  за изграждане и опазване на зелената система на територията на  община  Кочериново област Кюстендил”

2. Мотиви - Относно: Изменение на „Наредба  за изграждане и опазване на зелената система на територията на  община  Кочериново област Кюстендил”

3. Проект за Изменение на „Наредба  за изграждане и опазване на зелената система на територията на  община  Кочериново област Кюстендил”

4. Справка за постъпилите предложения


Последно променен на Понеделник, 09 Ноември 2020 20:21

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

Изгледи от Община Кочериново