www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

СЪОБЩЕНИЕ

  • ПДФ

Общинска администрация  на община Кочериново обявява, че на 11.01.2022 г. /вторник/ от 14.00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет в сградата на Община Кочериново с административен адрес: гр. Коче-риново, площад „3-ти март“ №1, ще се проведат ОБЩЕСТВЕНИ КОН-СУЛТАЦИИ С ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА във връзка с предложеното допълнение и изменение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Всички заинтересовани лица могат да правят предложения и да изразят становище:

1.    По време на обществените консултации;
2.    До изтичане на 30-дневния срок от публикуване на Проекта за допълнение и изменение, заедно с доклада и мотивите на интер-нет страницата на Община Кочериново, извършено на 17.12.2021 г.   
Предложенията може да се депозират на място в деловодството или да се изпращат по пощата или на електронен адрес както следва:
п.к. 2640
Гр. Кочериново
Пл. „Трети март” №1
Община Кочериново

E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

С оглед спазването на противоепидемичните мерки и опазване здравето и живота на гражданите, е препоръчително при възможност предложенията да се подават по пощата или по електронен път.

Общинска администрация

1. Доклад - Относно: Допълнение и изменение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
2. Мотиви - Относно: Допълнение и изменение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
3. Проект за Допълнение и изменение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

4. Справка за постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите предложения

Последно променен на Сряда, 19 Януари 2022 10:48

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

Изгледи от Община Кочериново