www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Нормативни документи

Вътрешни правила за административно обслужване

  • ПДФ

Пълния текст на документа може да изтеглите от ТУК!

СЪОБЩЕНИЕ - ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ С ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА във връзка с предложения проект за допълнение и изменение на „Наредба за реда за провеж-дане на търговска дейност на територията на община Кочериново”.

  • ПДФ

Общинска администрация  на община Кочериново обявява, че във връзка с чл. 26, ал.2 от ЗНА, на 06.07.2021 г. /вторник/, от 14.00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет в сградата на Община Кочериново с административен адрес: гр. Кочериново, площад „3-ти март“ №1, ще се проведат ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ С ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА във връзка с предложения проект за допълнение и изменение на „Наредба за реда за провеж-дане на търговска дейност на територията на община Кочериново”.

Всички заинтересовани лица могат да правят предложения и становища по предложения проект:  
1.    По време на обществените консултации;
2.    До изтичане на 30-дневния срок от публикуване на Проекта за допълнение и изменение, заедно с доклада и мотивите на интернет страницата на Община Кочериново, извършено на 10.06.2021 г.   
Предложенията може да се депозират на място в деловодството или да се изпращат по пощата или на електронен адрес както следва:
п.к. 2640
Гр. Кочериново
Пл. „Трети март” №1
Община Кочериново

E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Общинска администрация

1. Доклад - Относно: Допълнение и изменение на „Наредба за реда за провеждане на търговска дейност на територията на община Кочериново”.

2. Мотиви - Относно: Допълнение и изменение на „Наредба за реда за провеждане на търговска дейност на територията на община Кочериново”.

3. Проект за Допълнение и изменение на „Наредба за реда за провеждане на търговска дейност на територията на община Кочериново”.

4. Справка за постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите предложения.

Последно променен на Вторник, 13 Юли 2021 18:00

СЪОБЩЕНИЕ - Относно: Приемане на „Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти - собственост на Община Кочериново”.

  • ПДФ
Общинска администрация  на община Кочериново обявява, че на 02.03. 2021 г. /вторник/ от 14.00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет в сградата на Община Кочериново с административен адрес: гр. Кочериново, площад „3-ти март“ №1, ще се проведат ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ С ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА във връзка с предложения проект за приемане на „Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти - собственост на община Кочериново”.

Всички заинтересовани лица могат да правят предложения и становища по предложения проект:  

1.    По време на публичното обсъждане;
2.    До изтичане на 30-дневния срок от публикуване на Проекта за изменение заедно с доклада и мотивите на интернет страницата на Община Кочериново, извършено на 04.02.2021 г.   
Предложенията може да се депозират на място в деловодството или да изпращат по пощата или на електронен адрес както следва:
п.к. 2640
Гр. Кочериново
Пл. „Трети март” №1
Община Кочериново

E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Общинска администрация

1. Доклад - Относно: Приемане на „Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти - собственост на Община Кочериново”.
2. Мотиви - Относно: „Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти - собственост на Община Кочериново”.
3. Проект на „Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти - собственост на Община Кочериново”.
4. Справка за постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите предложения.

Последно променен на Вторник, 09 Март 2021 20:26

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ С ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА във връзка с предложеното Допълнение и изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Кочериново

  • ПДФ

Общинска администрация – гр. Кочериново обявява, че на 19.11.2020 г. /четвъртък/ от 14.00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет в сградата на Община Кочериново с административен адрес: гр. Кочериново, площад „3-ти март“ №1, ще се проведат ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ С ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА във връзка с предложеното Допълнение и изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Кочериново съгласно предложения проект.
Всички заинтересовани лица могат да правят предложения и становища по предложения проект  за Допълнение и изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Кочериново:
1.    По време на публичното обсъждане
2.    До изтичане на едномесечният срок от публикуване на Проекта за изменение заедно с мотивите на интернет страницата на Община Кочериново, извършено на 23.10.2020 г.  

E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Общинска администрация

1. Доклад - Относно: Изменение на „Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Кочериново”
2. Мотиви - Относно: Изменение на „Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Кочериново”
3. Проект за Изменение на „Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Кочериново”

4. Справка за постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите предложения

Последно променен на Вторник, 24 Ноември 2020 18:41

СЪОБЩЕНИЕ - Проект за Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново.

  • ПДФ

Общинската администрация  на община Кочериново обявява, че на 29.04.2020 г. /сряда/ от 14.00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет в сградата на Община Кочериново с административен адрес: гр. Кочериново, площад „3-ти март“ №1, при задължително спазване на предписаните противоепидемични мерки, ще се проведат ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛ-ТАЦИИ С ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА във връзка с пред-ложеното Изменение и допълнение на Наредба за определянето и ад-министрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново.
Измененията и допълненията са във връзка с обявеното извънредно положение с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България, както и приетият Закон за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМДВИП) - „Държавен вестник” - бр. 28 от 24 март 2020 г. Измененията са свързани и с предотвратяване на разпространението и предпазване от вирусното заболяване COVID-19, както и облекчаване на гражданите и бизнеса.

Всички заинтересовани лица могат да правят предложения и становища по предложения проект  за Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново.
1.    По време на публичното обсъждане
2.    До изтичане на 14 дневния срок от публикуване на Проекта за изменение заедно с мотивите на интернет страницата на Община Кочериново, извършено на 16.04.2020 г.     Предложенията може да се изпращат и по пощата или на електронната поща на адрес:
п.к.2640
Гр. Кочериново
Пл. „Трети март” №1
Община Кочериново

E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Общинска администрация

1. Доклад - Относно: Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администри-рането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново.
2. Мотиви - Относно: Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администри-рането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново.
3. Проект за Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново.
4. Справка за постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите предложения.

Последно променен на Неделя, 03 Май 2020 18:31

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново