www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Кметове и кметски наместници

  • ПДФ

Кмет на село Мурсалево - Юри Ковачев
Тел.: - / -
Мобилен тел. : 0879130311

Кмет на с. Пороминово – Кирил Калинков
Тел. : - / -
Мобилен тел. : 0879130331

Кмет село Стоб – Славчо Гоцев
Тел. : 07058/2212
Мобилен тел. : 0879130396

Кмет на с. Бараково – Стойчо Стойчев
Тел. : 07053/2106
Мобилен тел. : 0879130345

Кметски наместник на с. Бураново и с. Крумово – Димитрина Янева
Тел. : - / -
Мобилен тел. : 0896661878

Кметски наместник с. Фролош и с. Цървище Петър Шомев
Тел. : - / -
Мобилен тел. : 0879130301

Кметски наместник с. Боровец и с. Драгодан Велко Христов
Тел. : 07056/5231 /с. Боровец/

Тел. : 07056/5338 /с. Драгодан/
Мобилен тел. : 0879130306

Последно променен на Понеделник, 22 Януари 2024 21:35

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

Изгледи от Община Кочериново