www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Организация на Общински съвет - Кочериново

  • ПДФ

Провеждани заседания на Общински съвет град Кочериново

1. Общинският съвет заседава всеки първи петък на месеца, с изключения на празничните дни, когато той се събира в следващия работен ден. Продължителността на заседанията е до 6 часа. При  необходимост Общинския съвет, след гласуване, може да реши да продължи времето на  заседанията, но с не повече от два часа.
2. При натрупване на голям брой материали и докладни записки за разглеждане или необходимост от вземане на решение в определен срок, председателят на Общински съвет свиква извънредно заседание, извън определените по график. За извънредните заседания важат всички разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет гр.Кочериново, за мандат 2011-2015 г., както при останалите заседания.
3. Общинския съвет заседава основно в заседателната зала на община Кочериново от 10.00 часа, а при определени случаи може да заседава в други зали и салони, както в гр.Кочериново, така и в други населени места от общината.

Постоянни комисии към Общински съвет град Кочериново

1. Комисия по общински финанси, данъци и такси, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми – с председател Василка Стоименова Вонидова.
2. Комисия по здравеопазване, образование, култура и вероизповедания – с председател Даниела Костадинова Миланова.
3. Комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности – с председател Георги Благовестов Бучински .
4. Комисия по труд и социална политика, опазване на обществения ред и човешките права, спорт, отдих и туризъм – с председател Георги Цветанов Ценев .
5. Комисия по опазване на околната среда и рационално използване на природните ресурси – с председател Слави Драганов Христов.

6. Комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси - с председател Николай Любомиров Гълъбов.

Последно променен на Сряда, 16 Декември 2015 09:39

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

Изгледи от Община Кочериново