www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Обща информация

  • ПДФ

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,
ОТ МЕСЕЦ МАРТ, 2015Г. СЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА, И УТВЪРДЕНИ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ НОВИ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ, ПРИ ИЗВЪРШВАНЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ СЕ ПРИЛАГА СПИСЪКА НА УНИФИЦИРАНИТЕ НАИМЕНОВАНИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ /СУНАО/ И ПРИНЦИПИТЕ НА КОМПЛЕКСНОТО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ.
От месец юни, 2020 г. са утвърдени нова Харта на Клиента и Стандарти на административното обслужване, които можете да намерите в настоящата секция.
Името на услугите е унифицирано за всички общински администрации в страната, които оказват посочената услуга. Тяхното наименование е видно от ИИСДА - Административен регистър – Административни услуги и режими.
ЗА ВАС ТОВА ОЗНАЧАВА ,ЧЕ:
• Подавате писмено заявление /по образец/ за желаната административна услуга:
- на гише – в Център за административно обслужване „ Пл. Трети март” №1 Кочериново , в делнични дни от 8.30 до 17.00 без прекъсване;
- по пощата на адрес: 2640 гр. Кочериново „ Пл. Трети март” №1; община Кочериново

- на имейла на общината - Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ; по електронен път се оказват услуги при наличие на валиден електронен подпис и наличие на съответната услуга.

• Може устно да заявите услугата на гише в нашия Център за административно обслужване ;
• Може да отбележите по какъв ред искате да получите индивидуалния административен акт: на гише, на посочен от вас адрес или имейл;
• От образеца на заявлението, ще получите информация за оказваната услуга – изискуеми документи, срок, такса;
• Обслужваме ви без да искаме от вас информация и доказателствени документи, с които администрацията ни разполага, като скици, данъчни удостоверения, оценки и др.
Всички тези документи ги осигуряваме служебно, в рамките на основната услуга, която сте заявили.
• Спестяваме ви времето за пътуване, заявяване и получаване на тези документи и свързаните с това разходи;
• Изискуема се информация, намираща се в други администрации участващи в услугата, ще бъде осигурявана от нас, след подаване на заявление за комплексна услуга и заплащане таксите определени от тези администрации. Доказателството за платена такса се прилага към вашето заявление за КАО.
• Таксата също е комплексна. Това означава , че при заплащането на дадена услуга, вие наведнъж заплащате целия набор от необходими документи и информация, нужни за реализирането на услугата, които ние осигуряваме по вътрешен, служебен ред;
• Заплащането на таксите става:
- на гише в Центъра за административно обслужване;
- с банков превод - по сметката и вид плащане;
- по електронен път / за определени видове услуги/ - за местни данъци  и такси може да се заплати чрез Изипей АД /Easypay/
• Много ще ни улесните, ако в платежното си нареждане, освен банковата сметка, изписвате и шифъра на вида плащане;
• Таксата за пощенската услуга, когато сте пожелали индивидуалния административен акт да се достави на определен от вас адрес, чрез лицензиран пощенски оператор е за ваша сметка и се заплаща заедно с таксата за услугата. Нейният размер зависи от това, дали сте пожелали документа да ви се изпрати като обикновенна, препоръчана или с известие за доставяне пратка, както и от тарифите на пощенския оператор за този вид пратки; Различните видове пратки имат различна сигурност на доставката. Когато изрично не посочите, ще смятаме , че доставката ще бъде,чрез БЪЛГАРСКИ ПОЩИ, с които имаме подписан договор.

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

Изгледи от Община Кочериново