www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА В ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

  • ПДФ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА В ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

І. Корупцията  като проблем на съвременните демократични общества.
Думата корупция има латински произход /corrumpo/ и буквално означава развалям, развращавам, подкупвам. В този аспект тя се третира като злоупотребата на длъжностни лица с обществена служба за лично облагодетелстване. Злоупотребата с власт може да ескалира от дребни подкупи до цялостно деформиране на политическия модел, когато се стига до “разваляне” и сриване на смисъла на понятия ред, законност, държавност, човешки права, парламентаризъм. 
Тя се развива от персонални прояви на отделен индивид /служител/ до стил на работа на определени икономически, политически, административни и съдебни кръгове. В крайна сметка корупцията може да блокира правилното функциониране на държавните институции и изобщо развитието на държавата.
По тази причина корупцията е една от сериозните заплахи за основните принципи и ценности на съвременното демократично общество. Нейното разпространение е повсеместно, включително и при старите демокрации, като тя се е превърнала в своеобразен социокултурен феномен. Корупцията създава предпоставки за изопачаване разбиранията за политическите системи, като често нейните негативни прояви се прехвърлят механично върху ценностите на демокрацията от англосаксонски тип. От тази гледна точка е повече от необходимо администрациите да бъдат приведени в състояние, което да създаде модерен европейски облик на обществено-политическия живот. Това става по пътя на въвеждане на ефикасни правни и институционални механизми за нейното ограничаване и насърчаване на гражданското общество за нетърпимост към съответните и прояви.

Пълния текст на програмата може да изтеглите от ТУК!

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - Относно: Приемане на Програма за превенция и противодействие на корупцията в община Кочериново - Файла може да бъде изтеглен от ТУК!

Последно променен на Сряда, 20 Ноември 2013 21:36

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

Изгледи от Община Кочериново