www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Списък на лицата, подали декларации

  • ПДФ

Списък на служителите и органи на изпълнителната власт, подали декларации по ЗПУКИ -  2011/2012/2013г.

1.   Иван Минков - по чл. 12,т.1 и чл.12,т.2 от ЗПУКИ
2.  Васил Стамболийски - по чл. 12,т.1 и чл.12,т.2 от ЗПУКИ
3.   Спиридон Качански - по чл. 12,т.1 и чл.12,т.2 от ЗПУКИ
4.   Благой Граховски - по чл. 12,т.1 и чл.12,т.2 от ЗПУКИ
5.   Виолета Райнова - по чл. 12,т.1 и чл.12,т.2 от ЗПУКИ
6.   Жулиета Лазова - по чл. 12,т.1 и чл.12,т.2 от ЗПУКИ
7. Илинка Маринова - по чл. 12,т.1 и чл.12,т.2 от ЗПУКИ
8. Красимира Мутафчийска - по чл. 12,т.1 и чл.12,т.2 от ЗПУКИ
9. Велко Христов - по чл. 12,т.1 и чл.12,т.2 от ЗПУКИ
10. Ивайло Велков - по чл. 12,т.1 и чл.12,т.2 от ЗПУКИ
11. Стоян Банчев - по чл. 12,т.1 и чл.12,т.2 от ЗПУКИ
12. Еленко Славев - по чл. 12,т.1, чл.12,т.2 и ч. 12, т.3 от ЗПУКИ
13. Надежда Златарска - по чл. 12,т.4 от ЗПУКИ
14. Елка Христова - по чл. 12,т.1 и чл.12,т.2 от ЗПУКИ
15. Мария Софкина – по чл. 12,т.1 и чл.12,т.2 от ЗПУКИ
16. Стефка Ичева – по чл. 12,т.1 и чл.12,т.2 от ЗПУКИ
17. Кирил Шияков – по чл. 12,т.1 и чл.12,т.2 от ЗПУКИ
18. Гергана Иванова  – по чл. 12,т.1 и чл.12,т2 от ЗПУКИ
19. Яница Дървенска – по чл. 12,т.1 и чл.12,т2 от ЗПУКИ
20. Кирил Михов  – по чл. 12,т.1 и чл.12,т2 от ЗПУКИ

21. Мариана Кирова  – по чл. 12,т.1 и чл.12,т2 от ЗПУКИ

22. Надежда Николова  – по чл. 12,т.1 и чл.12,т2 от ЗПУКИ

23 – Методи Ичев – по чл. 12,т.1 и чл.12,т2 от ЗПУКИ
24 – Лаза Георгиева – по чл. 12,т.1 и чл.12,т2 от ЗПУКИ
25 – Надя Димитрова – по чл. 12,т.1 и чл.12,т2 от ЗПУКИ
26 – Цветанка Стоянова – по чл. 12,т.1 и чл.12,т2 от ЗПУКИ

27 - Златка Янева – по чл. 12,т.1 и чл.12,т.2 от ЗПУКИ

28 - Бисерка Георгиева – по чл. 12,т.1 и чл.12,т.2 от ЗПУКИ

29 - Ася Луланова – по чл. 12,т.1 и чл.12,т.2 от ЗПУКИ

30 - Десислава Георгиева – по чл. 12,т.1 и чл.12,т.2 от ЗПУКИ

Списък на служителите и органи на изпълнителната власт, подали декларации по ЗПУКИ -  мандат 2015-2019 г.


1.    Благой Граховски
2.    Васил Стамболийски
3.    Велко Христов
4.    Виолета Райнова
5.    Георги Ставрев
6.    Иван Минков
7.    Илинка Маринова
8.    Кирил Калинков
9.    Надя Димитрова
10.    Робертино Киров
11.    Спиридон Качански
12.    Стойчо Стойчев
13.    Донка Игнатова
14.    Тома Ташков
15.    Вангел Аврамов
16.    Анна Михалкова
17.    Велко Христов

18.    Катя Селска

Последно променен на Четвъртък, 22 Декември 2016 22:20

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

Изгледи от Община Кочериново