www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Списък на служители подали декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 за 2023 година

  • ПДФ

Лица подали декларация за имущество  и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПК

РАДКА ГЕОРГИЕВА
ГЕОРГИ СТАВРЕВ
ЦВЕТАНКА ПЕТРУШЕВА
НАТАЛИЯ ЧАМИШКА
БЛАГОЙ ГРАХОВСКИ
ДАНИЕЛА КИРОВА
ХРИСТО БИЦОВ
СТЕФАН СТОЯНОВ
КИРИЛ КАЛИНКОВ
МОНИКА ВАНЕВА
РАЙНА ВУЧКОВА
ГЕРГАНА ПАНОВА
ИВАЙЛО ВЕЛКОВ
ТОМА ТАШКОВ
ТАТЯНА СТОЙЧЕВА
СТОЙЧО СТОЙЧЕВ
ЕВГЕНИЯ МИЛЧЕВА
ВЯРА ПОПОВСКА
ДОНКА ИГНАТОВА
АННА МИХАЛКОВА
ГЕРГАНА БАРАКОВСКА
ЗЛАТКА ЯНЕВА
ТАНЯ ЧОЛАКОВА
БИСЕРКА ГЕОРГИЕВА
НИКОЛИНА ИЧЕВА
МЕТОДИ ИЧЕВ
ГЕРГАНА НЕШЕВА
СЛАВКА ПЕТРОВА
ЕМИЛ АТАНАСОВ
КИРИЛ МИХОВ
ЛЮБКА ДЖОНОВА
ЛИДИЯ ЯНЕВА
ВИОЛЕТА РАЙНОВА
КАТЯ СЕЛСКА
СТОЯН БАНЧЕВ

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

Изгледи от Община Кочериново