www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Стратегии, програми, планове и отчети

Стратегии, програми, планове и отчети

Покажи # 
# Заглавие на статията Автор Посещения
21 Отчет на кмета на община Кочериново за изпълнение на решенията на Общинския съвет през първото полугодие на 2013 г. Administrator 7636
22 Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г. Administrator 7951
23 Годишен отчет за изпълнение на Програма за управление на община Кочериново за мандат 2011-2015 г. за 2012 година. Administrator 6814
24 Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2012-2015 година. Administrator 7315
25 План за действие за интегриране на ромите в община Кочериново за периода 2013-2014 г Administrator 7439
26 Отчет на кмета на община Кочериново за изпълнение на решенията на Общинския съвет през второто полугодие на 2012 г. Administrator 4310
27 Отчет на кмета на община Кочериново за изпълнение на решенията на Общинския съвет през първото полугодие на 2012 г. Administrator 8006
28 Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2013 г. Administrator 7899
29 Програма за управление на община Кочериново за мандат 2011-2015 г. Administrator 7968
30 Общински план за развитие за периода 2007-2013 г. Administrator 7314

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново