www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Стратегии, програми, планове и отчети

Стратегии, програми, планове и отчети

Покажи # 
# Заглавие на статията Автор Посещения
1 Наредба за условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, оползотворяването и обезвреждането на битови, включително биоразградими, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Кочериново. Administrator 184
2 Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Кочериново 2016 - 2020 Administrator 395
3 Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2018 г. Administrator 822
4 Годишен отчет на кмета на община Кочериново за изпълнение на „Програма за управление на община Кочериново за мандат 2015-2019 г.” за 2017 г. Administrator 586
5 Отчет относно удовлетвореността на потребителите на административни услуги в община Кочериново през 2017 г. Administrator 624
6 Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2017 г. Administrator 1570
7 Отчет на кмета на община Кочериново за изпълнение на решенията на Общинския съвет през второто полугодие на 2016 г. Administrator 1322
8 Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. Administrator 1289
9 Отчет относно удоволетвореността на потребителите на административни услуги в Община Кочериново Administrator 1566
10 Стратегия за управление на общинската собственост в община Кочериново за периода 2016-2019 г. Administrator 2560

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново