www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Нормативни документи

Покажи # 
# Заглавие на статията Автор Посещения
1 Проект на нормативен акт наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Кочериново Administrator 57
2 ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община Кочериново Administrator 987
3 Изменение и допълване на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Кочериново Administrator 1141
4 Изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново Administrator 1120
5 Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в регистър в Община Кочериново Administrator 1246
6 Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини в Община Кочериново Administrator 1409
7 Наредба за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите на територията на Община Кочериново. Administrator 1170
8 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - Отмяна на Наредба за правилата и нoрмите за пожарна безопасност Administrator 1183
9 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - Опазване на обществения ред в населените места Administrator 775
10 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - Управление на горските територии собственост на община Кочериново. Administrator 1394
11 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - Приемане на Наредба за реда и условията за отглеждане на животни на територията на община Кочериново. Administrator 1381
12 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - Прекратяване членство в Агенция за Регионално Развитие на Рила. Administrator 1508
13 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - Приемане на наредба за начина на стопанистване, управление и ред за отдаване на имоти от общинския поземлен фонд. Administrator 825
14 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - Предоставяне на малаомерни имоти под наем за 2016 година. Administrator 896
15 Наредба за начина на стопанисване, управление и реда за отдаване под наем или аренда на имоти от общинския поземлен фонд на община Кочериново, когато земите са пасища, мери или ливади Administrator 826
16 НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ  НА ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО Administrator 750
17 Изменение и допълване на Наредба за опазване на обществения ред в населените места в община Кочериново, област Кюстендилска Administrator 2017
18 Докладна Записка - 29.12.2015 Administrator 2074
19 Годишна програма за управлението и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2016 г. Administrator 1904
20 Стратегия за управлението на общинската собственост за периода 2016-2019 г. Administrator 2261

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново