www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Наредби на Общински съвет - Кочериново

Наредби приети от общинския съвет.
Покажи # 
# Заглавие на статията Автор Посещения
21 НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОСТАВЯНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО Administrator 522
22 Наредба за изменение на Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община Кочериново Administrator 655
23 Н А Р Е Д Б А ЗА СИМВОЛИТЕ, ПОЧЕТНИТЕ ЗНАЦИ, ОТЛИЧИЯТА И ПОЧЕТНИТЕ ЗВАНИЯ НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО kocherinovo_sekretar 1222
24 Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново Administrator 3337
25 Проект за изменение на Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община Кочериново Administrator 2811
26 НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО. Administrator 19899
27 Д О К Л А Д Н А З А П И С К А Administrator 2700
28 Приемане Наредба за стопанисване, управление и предоставяне на общински пасища и мери на територията на община Кочериново. Administrator 4013
29 НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО Administrator 4853
30 НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПРИ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ Administrator 3194

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново