www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Наредби на Общински съвет - Кочериново

Наредби приети от общинския съвет.
Покажи # 
# Заглавие на статията Автор Посещения
11 Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на община Кочериново в търговските дружества Administrator 257
12 Наредба за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горския фонд на територията на Община Кочериново Administrator 248
13 Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Кочериново Administrator 286
14 Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Кочериново Administrator 267
15 Наредба за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на Община Кочериново Administrator 266
16 Наредба за управление на общинските пътища в Община Кочериново Administrator 282
17 Наредба на общински съвет за определяне размера на местните данъци Administrator 342
18 Правилник за организацията и дейността на общински съвет, община Кочериново, и взаимодействието му с общинската администрация Administrator 316
19 НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО Administrator 449
20 НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА В ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО Administrator 608

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново