www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Наредби на Общински съвет - Кочериново

Наредби приети от общинския съвет.
Покажи # 
# Заглавие на статията Автор Посещения
1 Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Кочериново. Administrator 7
2 Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Кочериново Administrator 269
3 Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Administrator 1011
4 Наредба за определяне на местните такси, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделски земи от общинския поземлен фонд Administrator 239
5 Наредба за опазване на околната среда, поддържане на чистотата и управление на отпадъците на територията на община Кочериново Administrator 286
6 Наредба за опазване на обществения ред в населените места в община Кочериново, област Кюстендилска Administrator 263
7 Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Кочериново и издаване на сертификати клас В Administrator 249
8 Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Кочериново Administrator 226
9 Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново Administrator 256
10 Наредба за реда за провеждане на търговска дейност на територията на Община Кочериново Administrator 215

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново