www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Информация

Покажи # 
# Заглавие на статията Автор Посещения
41 СЪОБЩЕНИЕ kocherinovo_sekretar 2356
42 СЪОБЩЕНИЕ kocherinovo_sekretar 2145
43 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - Изменение и допълване на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кочериново Administrator 5955
44 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - Изменение и допълване на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Кочериново Administrator 6038
45 НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ, ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО Administrator 2187
46 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА В ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО Administrator 6417
47 Съобщение kocherinovo_sekretar 1900
48 Списък и описание на поддържаните регистри Administrator 7351
49 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА Administrator 6257
50 С Ъ О Б Щ Е Н И Е kocherinovo_sekretar 1837
51 СЪОБЩЕНИЕ kocherinovo_sekretar 1799
52 ОБЯВЛЕНИЕ kocherinovo_sekretar 1753
53 СЪОБЩЕНИЕ kocherinovo_sekretar 1714
54 Административни услуги по устройство на територията и техническата инфраструктора Administrator 5471
55 Други административни услуги Administrator 4342
56 Административни услуги към Местни Данъци и Такси Administrator 5769
57 Административни услуги по ГРАОН Administrator 5128
58 СЪОБЩЕНИЕ kocherinovo_sekretar 1610
59 УВЕДОМЛЕНИЕ kocherinovo_sekretar 1804
60 СЪОБЩЕНИЕ kocherinovo_sekretar 1502

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново