www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Уведомление за инвестиционно предложение

Е-мейл Печат ПДФ

"Модулна ПСОВ с довеждаща инфраструктура и заустване", с. Стоб, общ. Кочериново.

Файла може да изтеглите от ТУК!

Последно променен на Вторник, 13 Август 2013 13:13

СЪОБЩЕНИЕ!

Е-мейл Печат ПДФ

Публично обявление на заявление от Управителя на "Бистрица" ООД, гр. Благоевград за изменение и продължаване на срока на действие на Разрешително за ползване на воден обект - река Струма с цел заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на обекти: "ТМСИ", земл. на гр. Кочериново, общ. Кочериново, обл. Кщстендил.

Решения на ОбС от редовно заседание на 02.08.2013 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Решения на ОбС от редовно заседание на 02.08.2013 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Е-мейл Печат ПДФ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Директорът на териториално поделение на НОИ съвместно с община Кочериново организира приемен ден за консултации, свързани с въпроси по пенсионно осигуряване, парични обезщетения за безработица и парични обезщетения за временна неработоспособност. Приемният ден ще се състои на 23.08.2013 г. (петък) от 10.00ч. в Заседателната зала (стая № 17) в Общинска администрация гр. Кочериново

От общинска администрация

Решенията на ОбС от извънредно заседание на 26.07.2013 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Решенията на ОбС от извънредно заседание на 26.07.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ!

Е-мейл Печат ПДФ

Относно: Публично обявяване по заявление от Управителя на "Бистрица" ООД гр. Благоевград, за изменение разрешително за водовземане.

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново