www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я В А

Община Кочериново на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА,  чл.24а, ал.5 , ал.9 от ЗСПЗЗ,  чл.27, ал.1 от НПУРОИ, Решение № 16 от Протокол № 3 от 02 февруари 2018 година на Общински съвет-Кочериново и Заповед № ОС-06-89/07.03.2018г. на кмета на Община Кочериново, обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от една година общо на имоти в землището имоти в землището на с. Цървище, община Кочериново с обща площ 168,597 дка. Началната тръжна цена е 1685,97 лв. /Хиляда шестстотин осемдесет и пет лева и деветдесет и седем стотинки/ годишен наем. Търгът ще се проведе на двадесет и първия ден от дата на публикуване на обявата от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация  град Кочериново. Депозита за участие в търга е в размер на 300 лева / Триста лева/. Тръжната документация може да се закупи в стая № 5 на общинска администрация срещу сумата от 50 лв. /Петдесет лева /. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в Информационен център /партер / на общинска администрация  гр. Кочериново до 17.00 часа на двадесетия ден от датата на публикацията

За допълнителна информация тел: 07053/29-24

 

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я В А

Община Кочериново на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА,  чл.24а, ал.5 , ал.9 от ЗСПЗЗ,  чл.27, ал.1 от НПУРОИ, Решение № 77 от Протокол № 11 от 07 юли 2017 година и Решение № 120 от Протокол №17 от 3 ноември 2017 година на Общински съвет-Кочериново и Заповед № ОС-06-91/07.03.2018г. на кмета на Община Кочериново, обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години общо на имоти в землището на с. Бураново, община Кочериново с обща площ 99,229 дка.  Началната тръжна цена е 1984,58 лв. /Хиляда деветстотин осемдесет и четири лева и петдесет и осем стотинки/ годишен наем. Търгът ще се проведе на двадесет и първия ден от дата на публикуване на обявата от 10.00 часа в сградата на Общинска администрация  град Кочериново. Депозита за участие в търга е в размер на 500 лева / Петстотин лева/. Тръжната документация може да се закупи в стая № 5 на общинска администрация срещу сумата от 50 лв. /Петдесет лева /. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в Информационен център /партер / на общинска администрация  гр. Кочериново до 17.00 часа на двадесетия ден от датата на публикацията

За допълнителна информация тел: 07053/29-24

 

Бюджет 2018 на община Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Тържествено честване на националния празник на република България 3-ти март

Е-мейл Печат ПДФ

Община Кочериново и Н.Ч. "Подбуда-1919" град Кочериново
ОГРАНИЗИРАТ
Тържествено честване на националния празник на република България 3-ти март
На 03.03.2018 година от 10.00 часа на площад "Трети март"

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Годишен отчет на кмета на община Кочериново за изпълнение на „Програма за управление на община Кочериново за мандат 2015-2019 г.” за 2017 г.

Е-мейл Печат ПДФ
Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!
Последно променен на Понеделник, 05 Март 2018 21:23

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново