www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Съобщение във връзка с Изработване на помощни планове и план на новообразуваните имоти в цифров и графичен вид - с. Пороминово и с. Стоб

Е-мейл Печат ПДФ

Ви уведомяваме, че на 16.08.2018г. ще се проведе анкета за установяване местоположението на имотите,

1. В 9:00 часа - сборен пункт пред кметството на с. Пороминово, обш. Кочериново.
1. В 13:00 часа - сборен пункт пред кметството на с. Стоб, обш. Кочериново.

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Съобщение във връзка с Изработване на помощни планове и план на новообразуваните имоти в цифров и графичен вид - гр. Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

Ви уведомяваме, че на 17.08.2018г. ще се проведе анкета за установяване местоположението на имотите, сборен пункт в 9:00 часа - пред общината на гр. Кочериново.

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Заповед № РД-05-149/06.08.2018г.

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, относно сключване на споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за землищата на територията на община Кочериново за стопанската 2018/2019 година.

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Кочериново.

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

СЪОБЩЕНИЕ - 07.08.2018

Е-мейл Печат ПДФ

Директорът на териториално поделение на НОИ съвместно с община Кочериново организира приемен ден за консултации, свързани с въпроси по пенсионно осигуряване, парични обезщетения за безработица и парични обезщетения за временна неработоспособност. Приемният ден ще се състои на 23.08.2018 г. (четвъртък) от 10.00ч. в Заседателната зала (стая № 17) в Общинска администрация гр. Кочериново.

Уведомление за инвестиционно предложение от Стоимен Черногорски

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново