www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

СЪОБЩЕНИЕ - 12.01.2108

Е-мейл Печат ПДФ

Общинска администрация  община Кочериново обявява, че на 07.02.2018 г. / сряда/ от 14.00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет в сградата на Община Кочериново с административен адрес: гр. Кочериново, площад „3-ти март“ №1, ще се проведат ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ С ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА във връзка с предложеното допълване и изменение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Всички заинтересовани лица могат да правят предложения и становища по предложения проект  за допълване и изменение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество до изтичане на едномесечният срок от публикуване на Проекта за изменение заедно с мотивите на интернет страницата на ОбС Кочериново, извършено на 12.01.2018 г.

1. Доклад - ТУК!
2. Мотиви - ТУК!
3. Проект - ТУК!
4. Справка за постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите предложения - ТУК!

Общинска администрация

Последно променен на Сряда, 14 Февруари 2018 10:05

ТП ДГС „ Рилски манастир” обявява процедура за ползване на дървесина от общински гори на община Кочериново за 2018 г.

Е-мейл Печат ПДФ
Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Уведомление за инвестиционно намерение - Преустройство на съществуваща базова станция в базова станция с честотен обхват 900-2100 MHz

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Заповед № РД-30-08/05.01.2018 г. на областен управител на област Кюстендил, с която се връща за ново обсъждане и отмяна Решение № 133, прието на проведено на 18.12.2017 г. заседание на Общински съвет - Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ
Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

СЪОБЩЕНИЕ - 04.01.2018г.

Е-мейл Печат ПДФ

Директорът на териториално поделение на НОИ съвместно с община Кочериново организира приемен ден за консултации, свързани с въпроси по пенсионно осигуряване, парични обезщетения за безработица и парични обезщетения за временна неработоспособност. Приемният ден ще се състои на 25.01.2018 г. (четвъртък) от 10.00ч. в Заседателната зала (стая № 17) в Общинска администрация гр. Кочериново.

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново