www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Допълване на Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие „Чистота„ към община Кочериново.

Е-мейл Печат ПДФ

1. Докладна записка

2. Мотиви

3. Проект за допълнение

4. Съобщение

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

ОБЯВА


ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО В ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ПО

ПРОГРАМА „СТАРТ НА КАРИЕРАТА“

Община Кочериново обявява свободно работно място по Програма “Старт на кариерата“Информация за Програма „Старт на кариерата“.

Обект на програмата са младежи до 29г.без трудов стаж по специалността,които са завършили висше образование /дипломирани/ и са регистрирани в дирекция „Бюро по труда“.Основната цел на Програмата е да бъдат осигурени възможности за придобиване на трудов стаж на безработни младежи,завършили висше образование,с цел улесняване на прехода между образование и заетост.След подбор безработните младежи ще бъдат назначавани на трудово правоотношение за срок от 12 месеца.


За допълнителна информация във връзка по Програмата може да се объщате към – Наталия Чамишка тел:0879130323 и Донка Игнатова тел:0879130352 в Общинска администрация Кочериново ет.2

Последно променен на Понеделник, 29 Август 2022 10:21

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Обявление на Съобщения

Е-мейл Печат ПДФ
Пълният текст на съобщенията може да изтеглите от - ТУК!

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

Във връзка с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ, Община Кочериново съобщава, че е издадено Разрешение за строеж № 22/07.06.2022г. от главния архитект на Община Кочериново за
Обект: „Цех за преработка на плодове и зеленчуци”
Местоположение: ПИ с идентификатор 78625.501.3 по КККР на с. Цървище, общ. Кочериново.
приложение към което са Решение № БД-57-ПР/2018г. и Писмо изх.№ 2938(3)/22.10.2020г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Директора на РИОСВ – Благоевград.
Разрешението за строеж и приложението към него могат да бъдат разгледани в сградата на Община Кочериново, пл.”Трети март” № 1, стая 12.

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

Във връзка с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ, Община Кочериново съобщава, че е издадено Разрешение за строеж № 27/20.07.2022г. от главния архитект на Община Кочериново за
Обект: „Селскостопански сгради за отглеждане на животни – изграждане на обор за юници, сухостойни крави с предродилни боксове и телета”
Местоположение: ПИ с идентификатор 39116.144.445 по КККР на гр.Кочериново, общ. Кочериново.
приложение към което са Решение № БД-54-ПР/2019г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Директора на РИОСВ – Благоевград.
Разрешението за строеж и приложението към него могат да бъдат разгледани в сградата на Община Кочериново, пл.”Трети март” № 1, стая 12.

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново