www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ЗАПОВЕД № РД-01-05-182 / 14.05.2018г.

Е-мейл Печат ПДФ

Забранявам къпането и плуването на граждани и гости на община Кочериново във всички неохраняеми водни площи - язовири, канали, малки водоеми и други водохранилища.
Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Последно променен на Сряда, 16 Май 2018 17:57

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на ОбС на 04.05.2018 г с Протокол №8

Е-мейл Печат ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на ОбС на 04.05.2018 г с Протокол №8

СЪОБЩЕНИЕ - Публично обявяване на заявление от "СПА Консулт Инженеринг" ЕООД

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

СЪОБЩЕНИЕ - за ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на цех за преработка на плодове и зеленчуци"

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка върху околната среда (Наредбата за ОВОС) и във връзка с Писмо с Вх. № 1564 (2)/02.05.2018 г. от Регионална инспекция по околна среда и водите – Благоевград, Общинска администрация Кочериново
Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Заповед № РД-07-77/08.05.2018г.

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Последно променен на Сряда, 09 Май 2018 08:15

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново