www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Решения на ОбС - Кочериново взети на заседание на ОбС на 05.04.2022 г с Протокол № 3

Е-мейл Печат ПДФ
Пълният текст не документа може да изтеглите от ТУК!

Бюджет на община Кочериново за 2022 година

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Решение № БД-ЕО-13/2022г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да го изтеглите от ТУК!

Обява - прием на заявления за набиране и подбор на потребители за изпълнение на дейностите по проект с рег. номер № BG05M9OP001-6.002-0080

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Касовите отчети на община Кочериново към 31.12.2021г.

Е-мейл Печат ПДФ

1. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА - ТУК!
2. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС - ТУК!
3. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ -ДМП - ТУК!
4. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА - ТУК!
5. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ - ТУК!
6. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА - ТУК!
7. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 2021 ДЕКЕМВРИ 6004 КОЧЕРИНОВО - ТУК!
8. ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ - ТУК!

9. БАЛАНС НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО КЪМ 31.12.2021г. - ТУК!

Последно променен на Вторник, 12 Април 2022 06:35

ДЕНЯ НА ЗЕМЯТА 22 АПРИЛ

Е-мейл Печат ПДФ
1.Информация за Деня на Земята - ТУК
2.Съвети за Деня на Земята - ТУК
Последно променен на Петък, 08 Април 2022 06:23

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново