www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

СЪОБЩЕНИЕ - 20.02.2018г.

Е-мейл Печат ПДФ

Във връзка с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ, Община Кочериново съобщава, че е издадено Разрешение за строеж № 34/28.12.2017г. от главния архитект на Община Кочериново за
Обект: „Дърводелски цех и пелетна инсталация“
Местоположение: УПИ I по парцеларния план на бивш стопански двор с.Боровец, община Кочериново,

приложение към което е Писмо с изх.№ 1600/3/16.06.2017г. от РИОСВ-Благоевград –Решение № БД-12-ЕО/2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка от Директора на РИОСВ – Благоевград.
Разрешението за строеж и приложението към него могат да бъдат разгледани в сградата на Община Кочериново, пл.”Трети март” № 1, стая 12.

Правилник за организацията и дейността на общински съвет, община Кочериново, и взаимодействието му с общинската администрация

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Наредба на общински съвет за определяне размера на местните данъци

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Наредба за управление на общинските пътища в Община Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Наредба за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на Община Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново