www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Заповед на Югозападно държавно предприятие ДП ТП "Държавно горско стопанство Рилски манастир" за провеждане на открит конкурс за възлагане добив на дървесина от горски територии - общинска собственост, от Обект №3.

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

ob-kocherinovo

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на ОбС на 01.06.2018 г с Протокол №9

Е-мейл Печат ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на ОбС на 01.06.2018 г с Протокол №9

Наредба за условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, оползотворяването и обезвреждането на битови, включително биоразградими, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Кочериново.

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Кочериново 2016 - 2020

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Проект на нормативен акт наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация  община Кочериново обявява, че на 25.06.2018 г. / понеделник/ от 14.00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет в сградата на Община Кочериново с административен адрес: гр. Кочериново, площад „3-ти март“ №1, ще се проведат ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ С ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА във връзка с предложеното приемане на   Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Кочериново.
Всички заинтересовани лица могат да правят предложения и становища по предложения проект  за Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Кочериново по време на публичното обсъждане  и до изтичане на едномесечният срок от публикуване на проекта за нормативен акт заедно с мотивите на интернет страницата на ОбС Кочериново, извършено на 30.05.2018 г.    
Предложенията може да се изпращат и по пощата или на електронната поща на адрес:
Адрес:п.к.2640
Гр.Кочериново
Пл. „Трети март” №1
Община Кочериново

E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Общинска администрация

1. Доклад - Относно: Приемане на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Кочериново - ТУК!
2. Мотиви - Относно: Приемане на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Кочериново - ТУК!
3. Проект на  Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Кочериново - ТУК!

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново