www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Съобщения от арх. Екатерина Баханова - Главен архитект на община Кочериново.

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на ОбС на 07.09.2018 г с Протокол №13

Е-мейл Печат ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на ОбС на 07.09.2018 г с Протокол №13

Последно променен на Понеделник, 17 Септември 2018 17:19

Kаталог на туристически обекти в област Кюстендил и Североизточен район за планиране

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

ОБЯВА - Уведомяваме Ви, че Дружеството "БИЛДИНГ СЪРВИЗ КОНСУЛТ" ЕООД, гр. Бургас, има следното инвестиционно предложение: изграждане на МВЕЦ "Крашевица"

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение от Атанас Станкев Камбитов - Кмет на Община Благоевград

Е-мейл Печат ПДФ

Инвестиционно предложение "Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събирани биоразградими отпадъци за регионална систама за управление на отпадъците на Регион Благоевград".
Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

СЪОБЩЕНИЕ - 10.09.2018г.

Е-мейл Печат ПДФ

Директорът на териториално поделение на НОИ съвместно с община Кочериново организира приемен ден за консултации, свързани с въпроси по пенсионно осигуряване, парични обезщетения за безработица и парични обезщетения за временна неработоспособност. Приемният ден ще се състои на 25.09.2018 г. (вторник) от 10.00ч. в Заседателната зала (стая № 17) в Общинска администрация гр. Кочериново.

От общинска администрация

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново