www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА БЕЗПЛАТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОМПОСТЕРИ НА ДОМАКИНСТВА ОТ ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на обявата - ТУК!
Заявление - ТУК!

Последно променен на Понеделник, 03 Април 2023 12:18

СПИСЪК на класираните кандидати от проведено интервю за заемане на длъжности по проект с наименование „Грижа в дома в община Кочериново”, одобрен за финансиране съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.001-0029-С01 от 01.12.2022г.

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Решения на ОбС - Кочериново взети на заседание на ОбС на 27.03.2023 г с Протокол № 3

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

График за сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО от населените места на територията на община Кочериново - Април 2023г.

Е-мейл Печат ПДФ

График за сметосъбиране и сметоизвозване м. Април - Общинско предприятие " Чистота " гр. Кочериново.

Протокол № 1 на основание чл. 37м от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи /ЗСПЗЗ/ във връзка с изискванията на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ.

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от - ТУК!


Годишен отчет на кмета на община Кочериново за изпълнение на „Програма за управление на община Кочериново за мандат 2019-2023 г.” за 2022 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от - ТУК!

Последно променен на Четвъртък, 30 Март 2023 11:49

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново