www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Заповед - № РД-01-05-441/12.10.2017г.

Е-мейл Печат ПДФ

Граници на районите на територията на община Кочериново включени в системата на организираното поддържане на чистотата през 2018г. ще се предоставят услугите по събирането и извозването в депо на битовите отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места.

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Дневен ред на Общински съвет – Кочериново за извънредно заседание, което ще се проведе на 13.10.2017 г. от 17:30 часа в Заседателната зала на община Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА и във връзка с чл.27а, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет община Кочериново и взаимодействието му с общинската администрация

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на извънредно заседание, което ще се проведе на 13.10.2017 г. от 17:30 часа в Заседателната зала на община Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладни записки, относно:
1.1. Приемане на одитирания отчет и одитното становище на Сметна палата за изпълнението на бюджета за 2016 година на община Кочериново, област Кюстендил.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ОФДТ, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми.

2. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

10.10.2017 г.                        Председател на ОбС :
гр.Кочериново                          / Калин Везенков/

Първата информационна среща в област Кюстендил относно предстоящото Председателство се състоя в Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

Под мотото „Съединението прави силата“ се състоя първата информационна среща с граждани в област Кюстендил, която се проведе в читалище „Пробуда – 1919“ в град Кочериново.

Последно променен на Неделя, 08 Октомври 2017 18:06

Съобщение - 03.10.2017

Е-мейл Печат ПДФ

Директорът на териториално поделение на НОИ съвместно с община Кочериново организира приемен ден за консултации, свързани с въпроси по пенсионно осигуряване, парични обезщетения за безработица и парични обезщетения за временна неработоспособност. Приемният ден ще се състои на 19.10.2017 г. (четвъртък) от 10.00ч. в Заседателната зала (стая № 17) в Общинска администрация гр. Кочериново.
От общинска администрация

Справка за постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите предложения, по повод предложените изменения на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет и взаимодействието ми с общинската администрация, община Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново