www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Заповед № РД-01-05391/16.10.2018г.

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси.

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Отчет за дейността на Общински съвет - Кочериново и неговите комисии за периода от 01.01.2018г. до 30.06.2018г.

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на ОбС на 05.10.2018 г с Протокол №14

Е-мейл Печат ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на ОбС на 05.10.2018 г с Протокол №14

Писмо на Директора на Областна дирекция "Земеделие" гр. Кюстендил - 09.10.2018г.

Е-мейл Печат ПДФ

Писмо с приложени 10 /десет/ броя заповеди на Директора на Областна дирекция "Земеделие" гр. Кюстендил, издадени на основание чл.37в,ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.75а, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, ведно с окончателните регистър /Приложение 1/ и карта на ползването, неразделна част от заповедите, както следва: 

- Писмо на Директора на Областна дирекция "Земеделие" гр. Кюстендил;
- Заповед № РД-05-235/01.10.2018г. за землището на с. Мурсалево;
- Заповед № РД-05-236/01.10.2018г. за землището на с. Драгодан;
- Заповед № РД-05-237/01.10.2018г. за землището на с. Боровец;
- Заповед № РД-05-238/01.10.2018г. за землището на с. Крумово;
- Заповед № РД-05-239/01.10.2018г. за землището на с. Бураново;
- Заповед № РД-05-240/01.10.2018г. за землището на с. Цървище;
- Заповед № РД-05-241/01.10.2018г. за землището на с. Стоб;
- Заповед № РД-05-242/01.10.2018г. за землището на гр.Кочериново;
- Заповед № РД-05-243/01.10.2018г. за землището на с. Бараково;
- Заповед № РД-05-244/01.10.2018г. за землището на с. Пороминово.
Последно променен на Сряда, 10 Октомври 2018 05:53

Съобщение от арх. Екатерина Баханова - 09.10.2018г.

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Последно променен на Вторник, 09 Октомври 2018 14:16

СЪОБЩЕНИЕ - 05.10.2018г.

Е-мейл Печат ПДФ
Директорът на териториално поделение на НОИ съвместно с община Кочериново организира приемен ден за консултации, свързани с въпроси по пенсионно осигуряване, парични обезщетения за безработица и парични обезщетения за временна неработоспособност. Приемният ден ще се състои на 25.10.2018 г. (четвъртък) от 10.00ч. в Заседателната зала (стая № 17) в Общинска администрация гр. Кочериново.

От общинска администрация
Последно променен на Петък, 05 Октомври 2018 13:47

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново