www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Решения на ОбС от проведеното редовно заседание на 29.03.2024г.

Е-мейл Печат ПДФ

 Решения на ОбС от проведеното редовно заседание на 29.03.2024г.

СЪОБЩЕНИЕ - ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ НА ТРЕВНИТЕ ПЛОЩИ

Е-мейл Печат ПДФ
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Уведомяваме ви, че на 05.04.2024 г. ще се извърши дезакаризация на тревните площи, против кърлежи и комари. Целта е да бъде ограничено разпространението на инфекциозни заболявания. Карантинният срок е 24 часа. С цел информираност на гражданите във всеки обработен терен или обект ще бъдат поставени указателни табели, потвърждаващи третирането, с точно фиксирана дата, час на извършване и карантинен период. В случай на неблагоприятни атмосферни условия датата на дезакаризация на тревни площи ще бъде променена. 
Община Кочериново призовава жителите да бъдат отговорни към опазване на околната среда и своето здраве!
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 

Протокол №1 за проверка на договори за ПМЛ към 01.02.2024 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Протокол №1 за проверка на договори за ПМЛ към 01.02.2024 г.

Докладни записки от Председателя на ПК по здравеопазване, образование, култура и вероизповедание

Е-мейл Печат ПДФ

Докладна записка от ПК по т. 1.1

Докладни записки от Председателя на ПК по труд и политика, опазване на обществения ред и човешки права, спорт, отдих и туризъм

Е-мейл Печат ПДФ

Докладна записка от ПК по т. 1.2

Докладна записка от ПК по т. 1.3

Докладна записка от ПК по т. 1.4

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново