www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Уведомление за инвестиционно предложение от г-н Георги Петров Грънчаров и г-жа Милка Минчева Грънчарова

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Решение № БД-12-ЕО/2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Уведомление за инвестиционно предложение от "СПА КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД.

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Съобщение - 14.06.2017г.

Е-мейл Печат ПДФ

Националният осигурителен институт (НОИ) уведомява осигурените лица, които разполагат с 12-цифрен персонален идентификационен код (ПИК), че електронните услуги на НОИ, достъпни чрез него, се намират в рубриката Е-услуги/Справки/Справки по ЕГН и ПИК на НАП.
Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) от Атанас Станкев Камбитов - Кмет на Община Благоевград

Е-мейл Печат ПДФ

1. Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС - ТУК!
2. Скица и чертежи - ТУК!
3. Скици и решение - ТУК!

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново