www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Заповед РД-05-358, 25.07.2018г. - отмяна на заповед РД-05-347/19.07.2018г.

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Заповед РД-01-05-286/25.07.2018г - за предприемане на превантивни мерки на територията на цялата страна и във връзка с възникнали огнища на особено опасни болести по животните.

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

УВЕДОМЛЕНИЕ на основание чл.13 от GDPR за обработка на лични данни

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

СЪОБЩЕНИЕ - във връзка с Писмо с Вх. № РД-01-24-174/19.07.2018 г. от „ВЕЦ СТОБИ” ЕООД

Е-мейл Печат ПДФ

УВЕДОМЯВА:

Всички физически и юридически лица, че е разработена информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на МВЕЦ в УПИ III-644 в кв. 31 по плана на село Стоб, Община Кочериново, Област Кюстендил на промишлен водопровод собственост на „ВЕЦ СТОБИ” ЕООД,  захранващ с вода завода за целулоза и хартия, собственост на „Екотаб” АД село Бараково” с възложител „ВЕЦ СТОБИ” ЕООД, представлявано от управителя Димитър Стойков.

Пълният текст на съобщението може да изтеглите от ТУК!

ЗАПОВЕД - РД-05-347

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл. 146, ал. 1, т. 1 от Закона за горите, с цел превенция и недопускане разпространението на АЧС на територията на Регионална дирекция по горите - Кюстендил!

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Последно променен на Сряда, 25 Юли 2018 06:52

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново