www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

СЪОБЩЕНИЕ - 15.11.2018г.

Е-мейл Печат ПДФ

Общинска администрация  община Кочериново обявява, че на 04.12.2018 г. /вторник/ от 14.00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет в сградата на Община Кочериново с административен адрес: гр. Кочериново, площад „3-ти март“ №1, ще се проведат ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ С ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА във връзка с предложеното Изменение и допълване на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново във връзка с предприемане на мерки за актуализиране на административните услуги в Административния регистър, приети с Решение №704 от 5 октомври 2018 г. на Министерския съвет, с което се одобрява пакет от мерки за промяна и подобряване на административното обслужване за гражданите и бизнеса.
Всички заинтересовани лица могат да правят предложения и становища по предложения проект  за изменение и допълване на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново:
1.    По време на публичното обсъждане
2.    До изтичане на едномесечният срок от публикуване на Проекта за изменение заедно с мотивите на интернет страницата на Община Кочериново, извършено на 15.11.2018 г.     Предложенията може да се изпращат и по пощата или на електронната поща на адрес:
п.к.2640
Гр. Кочериново
Пл. „Трети март” №1
Община Кочериново

E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Общинска администрация

1. Доклад - Относно: Изменение и допълване на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново

2. Мотиви - Относно: Изменение и допълване на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново

3. Проект за Изменение и допълване  на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново

Дневен ред на Общински съвет – Кочериново на извънредно заседание, което ще се проведе на 19.11.2018 г. от 17:30 часа в Заседателната зала на община Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА и във връзка с чл.27а, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет община Кочериново и взаимодействието му с общинската администрация

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на извънредно заседание, което ще се проведе на 19.11.2018 г. от 17:30 часа в Заседателната зала на община Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладни записки, относно:
1.1. Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода” ЕООД гр. Кюстендил.
Докладва: Кмет на община Кочеринвово/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
2. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

15.11.2018 г. Председател на ОбС
гр.Кочериново

Последно променен на Петък, 16 Ноември 2018 14:05

СЪОБЩЕНИЕ - 12.11.2018г.

Е-мейл Печат ПДФ

Директорът на териториално поделение на НОИ съвместно с община Кочериново организира приемен ден за консултации, свързани с въпроси по пенсионно осигуряване, парични обезщетения за безработица и парични обезщетения за временна неработоспособност. Приемният ден ще се състои на 22.11.2018 г. (четвъртък) от 10.00ч. в Заседателната зала (стая № 17) в Общинска администрация гр. Кочериново.

От общинска администрация

Последно променен на Понеделник, 12 Ноември 2018 13:28

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на ОбС на 02.11.2018 г с Протокол №15

Е-мейл Печат ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на ОбС на 02.11.2018 г с Протокол №15

Касовите отчети на община Кочериново към 30.09.2018г.

Е-мейл Печат ПДФ
1. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА - ТУК!
2. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС - ТУК!
3. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДМП - ТУК!
4. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА - ТУК!
5. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ - ТУК!
6. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА - ТУК!
Последно променен на Четвъртък, 08 Ноември 2018 08:39

Заповед № РД-01-05-412/01.11.2018г.

Е-мейл Печат ПДФ

На основание: чл.44; ал.2 от ЗМСМА, чл. 92и чл. 99 "б" от ЗГР /Закона за гражданската регистрация/ и във връзка с подаден сигнал от Никола Димитров Голаков вх.№ РД-01-11-347/30.10.2018г.

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново