www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Наредба за реда за провеждане на търговска дейност на територията на Община Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Обявление - 16.02.2018г.

Е-мейл Печат ПДФ

Община Кочериново на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ обявява на всички заинтересовани лица, че са изработени помощен план и план на новообразуваните имоти по 4к, ал. 1 от ПЗРЗСПЗЗ за имот, намиращ се в землището на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил, приети с протокол от 09.01.2018г. на комисия, назначена със Заповед № ДС-20-380 от 29.12.2017г. на Областния управител на област Кюстендил.
Пълният текст на документа може да изтегите от ТУК!

Отчет относно удовлетвореността на потребителите на административни услуги в община Кочериново през 2017 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтегите от ТУК!

Последно променен на Неделя, 18 Февруари 2018 19:28

Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново