Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2015г.

Пълния текст на документа може да изтеглите от ТУК!