Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2016 г.

Пълния текст на документа може да изтеглите от ТУК!