Общински план за развитие за периода 2014-2020 година.

ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

 

О Б Щ И Н С К И

ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ

 

ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020

Изтеглете плана от ТУК!