ОТЧЕТ

за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г.
Пълния текст на отчета може да изтеглите от ТУК!

Последно променен на Петък, 28 Март 2014 20:47