Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2013 г.

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2013 г.

Файла може да изтеглите от ТУК!