План за действие за интегриране на ромите в община Кочериново за периода 2013-2014 г

План за действие за интегриране на ромите в община Кочериново за периода 2013-2014 г

Файла може да бъде изтеглен от ТУК!