Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2012-2015 година.

Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2012-2015 година.

Файла може да бъде изтеглен от ТУК!