Общински план за развитие за периода 2007-2013 г.

ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

 

О Б Щ И Н С К И

ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ

 

ЗА ПЕРИОДА 2007 – 2013

Изтеглете плана от ТУК!