www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Решения на ОбС Кочериново от 29.12.2015 г.

  • ПДФ

Препис – Извлечение
от Протокол № 4
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 29 декември 2015 година

Относно: Актуализация на инвестиционна програма на община  Кочериново  за 2015 година.

На основание  чл.21,ал.1,т.6 , чл.27,ал.2 и 4 и чл.52 , ал.1 от ЗМСМА, както и във връзка с чл.124,ал.3 от ЗПФ,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 14

1.ОбС – гр.Кочериново актуализира инвестиционна програма на община  Кочериново за 2015 година съгласно Приложение №1.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ поименно със „ЗА” 9 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Календерска, В. Вонидова, Р. Янакиев, И. Илиев, Г. Бучински, „ПРОТИВ” 1 глас: Б. Йосифов, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 1 глас: С. Христов/


Препис – Извлечение
от Протокол № 4
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 29 декември 2015 година

Относно: Ползване на отпуск от Председателя на Общински съвет Кочериново.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.13, ал. 1 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново, област Кюстендил и чл. 26, ал. 2 и ал. 3, т. 2 от ЗМСМА,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 15

ОбС Кочериново разрешава на Председателя на Общински съвет Кочериново, да ползва 5 /пет/ работни дни от полагащия му се за 2015 г. платен отпуск за времето от 18.01.2016 г. до 22.01.2016 г. включително. За времето на отпуска Председателя на ОбС Кочериново ще бъде заместван от Георги Благовестов Бучински – Зам. председател на ОбС Кочериново.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/със „ЗА” 9 гласа, „ПРОТИВ” 1 глас, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 1 глас /

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново