www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Решения на ОбС Кочериново от извънредно заседание на 16.09.2015 г.

  • ПДФ

Решения на ОбС Кочериново от извънредно заседание на 16.09.2015 г.

ob-kocherinovo

Препис – Извлечение
от Протокол № 10
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 16 септември 2015 година

Относно: Определяне на временно изпълняващ длъжността кмет на община и кметове на кметства за времето от изтичане на мандата на настоящите до полагане на клетва от новоизбраните кметове.

На основание чл. 161, ал.1 от ИК и чл. 42, ал. 6,9 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 2 от ЗМСМА,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 102

1.За периода от регистрация в ОИК като кандидат в местните избори и излизането му в отпуск до изтичане на мандата Кметът на община Кочериново да определи заместник-кмета, който да го замества съгласно законовите изисквания.
„ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

2.Заместник-кметът, определен да замества кмета на общината, със заповед да определи заместниците на кметовете в с. Стоб, с. Мурсалево и с. Пороминово след регистрацията им в ОИК до изтичане мандата съгласно посочените в т. 3 лица.
„ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

3.За времето от изтичане на мандата на настоящия кмет на община и кметове на кметства до полагане на клетва от новоизбраните кметове на местните избори през 2015 г.:
3.1. Възлага на Васил Кирилов Стамболийски /заместник кмет на община Кочериново/ задълженията на временно изпълняващ длъжността кмет на община Кочериново.
„ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

3.2. Възлага на Райна Василева Стоичкова задълженията на временно изпълняващ длъжността кмет на село Мурсалево.
„ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

3.3. Възлага на Димитрина Владимирова Терзийска задълженията на временно изпълняващ длъжността кмет на село Пороминово.
„ЗА” 6 гласа, „ПРОТИВ” 5 гласа, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

3.4. Възлага на Илинка Николова Вучкова задълженията на временно изпълняващ длъжността кмет на село Пороминово.
„ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Граховска                            Василка Вонидова


Последно променен на Четвъртък, 24 Септември 2015 12:51

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново