www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Решения на ОбС от извънредно заседание - 01.10.2015

  • ПДФ

Решения на ОбС от извънредно заседание - 01.10.2015

ob-kocherinovo

Препис – Извлечение
от Протокол № 11
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 01 октомври 2015 година

Относно: Допускане на схема за изграждане на ново трасе на довеждащ водопровод и схема за нова канализация за УПИ IV-502001, кв. 126 по Кадастралната карта на с. Бараково – ново обсъждане.

На основание чл. 45, ал. 9, чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА и във връзка със Заповед № РД-30-283/23.09.2015 г. на областен управител на област Кюстендил,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 103

ОбС гр. Кочериново изменя свое Решение № 97 от Протокол № 9/04.09.2015 г., както следва:
ОбС гр. Кочериново дава принципно съгласие за проектиране на Схеми за нова канализация и нов водопровод за захранване на УПИ IV – 502001, кв. 126 по кадастралната карта на с. Бараково, които ще преминат по улици и път – общинска собственост, съгласно приложената проекто – схема.

Протоколист:                        Заместник-председател на ОбС:
Наталия Граховска                            Васил Христов

/поименно със „ЗА” 11 гласа: Р. Янакиев, Д. Календерска, С. Симеонов, Г. Ценев, В. Вонидова, Ж. Лапачки, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Г. Ванева, В. Христов, Б. Шилегарска, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 11
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 01 октомври 2015 година

Относно: Определяне на представител на община Кочериново за участие в комисията за изработване на областна здравна карта.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 104

Определя за представител на община Кочериново в комисията за изработване на областна здравна карта Спиридон Георгиев Качански – зам. кмет на община Кочериново.

Протоколист:                        Заместник-председател на ОбС:
Наталия Граховска                            Васил Христов

/със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново