www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Решения на ОбС - Кочериново взети на извънредно заседание на ОбС на 24.01.2018 г с Протокол №2

  • ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново взети на извънредно заседание на ОбС на 24.01.2018 г с Протокол №2

ob-kocherinovo


Препис – Извлечение
от Протокол № 2
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 24 януари 2018 година

Относно: Заповед № РД-01-05-10/11.01.2018 г., на кмета на община Кочериново, с която се връща за ново обсъждане точка 3 от Решение № 1 от Протокол № 1/05.01.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,    
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 8 – отменено с Решение № 121
от 21.05.2018 г. на Административен съд - Кюстендил

1.ОбС Кочериново не отменя т. 3 от свое Решение № 1, Протокол № 1 от проведено на 05.01.2018 г. заседание на ОбС Кочериново.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ със „ЗА” 5 гласа, „ПРОТИВ” 2 гласа, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 3 гласа/  Препис – Извлечение
от Протокол № 2
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 24 януари 2018 година

Относно: Заповед № РД-30-16/15.01.2018 г., на областен управител на област Кюстендил, с която се връща за ново обсъждане и отмяна Решение № 136 в частта му по отношение на § 7 от същото, прието на проведено на 28.12.2017 г. заседание.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ и чл. 79 от АПК и във връзка със Заповед № РД-30-16/15.01.2018 г. на областен управител на област Кюстендил,    
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 9

Общински съвет – Кочериново отменя Решение № 136/28.12.2017 г. в частта му по отношение на §7 от същото.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/със „ЗА” 9 гласа, „ПРОТИВ” 1 глас, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/

Последно променен на Сряда, 04 Юли 2018 18:19

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново