www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Решения на ОбС - Кочериново взети на извънредно заседание на ОбС на 18.12.2017 г с Протокол №20

  • ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново взети на извънредно заседание на ОбС на 18.12.2017 г с Протокол №20

ob-kocherinovo

Препис – Извлечение
от Протокол № 20
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 18 декември 2017 година

Относно: Определяне на представител за участие в комисията за изработване на областна здравна карта.

На основание чл. 29 ал. 2 и 3 от Закона за лечебните заведения и чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА,     
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 132

Определя за представител за участие в комисията за изработване на областна здравна карта за община Кочериново Г-жа Любка Николова Йорданова.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ поименно със „ЗА” 10 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев, Г.  Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ”няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/
Препис – Извлечение
от Протокол № 20
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 18 декември 2017 година

Относно: Съществуване на маломерна изнесена група в с. Стоб към ДГ „Ален мак” Кочериново за учебната 2017-2018 година.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 59 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование,     
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 133

ОбС Кочериново дава право да съществува една група в целодневна форма на обучение с минимум 6 деца във филиална група в с. Стоб към ОДЗ „Ален мак”.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ поименно със „ЗА” 7 гласа: Р. Калайджийски, Д. Миланова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев, Г.  Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ”няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 3 гласа: К. Везенков, В. Вонидова, Г. Ценев/

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново