www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Решения на ОбС - Кочериново взети на извънредно заседание на ОбС на 13.10.2017 г с Протокол №16

  • ПДФ

Препис – Извлечение
от Протокол № 16
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 13 октомври 2017 година

Относно: Приемане на одитирания отчет и одитното становище на Сметна палата за изпълнението на бюджета за 2016 година на община Кочериново, област Кюстендил.

На основание чл.140, ал.1 и ал. 2 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/; чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 27, ал. 2, 4 и 5 от ЗмСМА и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2016 година,   
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 112

1.Утвърждава приемането на Одитирания Отчет на бюджета за 2016 година по функции и дейности, както следва:
По прихода – 3 192 879.00 лв., разпределени по § /параграфи/, съгласно Приложение 1
По разхода – 3 192 879.00 лв., разпределени по § /параграфи/, съгласно Приложение№ 1 – Разходи местна дейност; Разходи държавна дейност и Дофинансиране на Държавни Дейности.

2. През периода 01.01.2016 година – 31.12.2016 година община Кочериново няма поет дълг и не е обслужвала такъв.
На основание чл. 18 от ЗОД /Закона за Общинския Дълг/ Кметът трябва да изпрати Решението, както до Министъра на финансите, така и до Сметна палата.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Любка Йорданова                     Калин Везенков

/ поименно със „ЗА” 10 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, И. Илиев, Г.  Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ”няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 1 глас: Б. Йосифов/

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново