www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Решение № 98 от заседание на общински съвет Кочериново на 18.08.2014 г.

  • ПДФ

Решение № 98 от заседание на общински съвет Кочериново на 18.08.2014 г.

ob-kocherinovo

Препис – Извлечение
от Протокол № 11
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 18 август 2014 година

Относно: Съгласуване на Правила и методики за мониторинг и контрол при изпълнението на общински политики и Общински план за развитие на община Кочериново за периода 2014-2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т. 24 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 98

1. Общински съвет гр.Кочериново приема и съгласува Правила и методики за мониторинг и контрол при изпълнението на общински политики и „Общински план за развитие на община Кочериново за периода 2014 – 2020 г.”  (ОПР). 

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Таня Чолакова                        Райчо Калайджийски

/ поименно със „за” 7 гласа ( Р. Калайджийски, В. Христов, Б. Шилегарска, Г. Ванева, Н. Гълабов, В. Вонидова, Ж. Лапачки),” против” – няма , „въздържали се С” 3 гласа (Ст. Симеонов, Р.Янакиев, Д. Календерска) /

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново