www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Решения на Общински съвет - Кочериново, взети на редовно заседание на 09.01.2015 г.

  • ПДФ

Решения на Общински съвет - Кочериново, взети на редовно заседание на 09.01.2015 г.

ob-kocherinovo

Препис – Извлечение
от Протокол № 1
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 09 януари 2015 година


Относно: Актуализация на инвестиционната програма на община Кочериново за 2014 година.

На основание  чл.21,ал.1,т.6 , чл.27,ал.2 и 4 и чл.52 , ал.1 от ЗМСМА, както и във връзка с чл. 52  от ЗДБРБ за 2014 г.и ФО 1/28.01.2014 г. на МФ за съставянето и изпълнението на бюджета на общините,  
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 1

1.ОбС – гр.Кочериново актуализира инвестиционна програма на община  Кочериново за 2014 година съгласно Приложение № 1.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Граховска                        Василка Вонидова

/поименно със „ЗА” 7 гласа: Г. Ценев, Ж. Лапачки, Н. Гълъбов, Р.Калайджийски, Г. Ванева, В. Христов, Б. Шилегарска, „ПРОТИВ” 3 гласа: Р. Янакиев, Д. Календерска, С. Симеонов, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 1 глас: В. Вонидова/

Решения на Общински съвет - Кочериново, взети на редовно заседание на 09.01.2015 г.

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново