www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Закупуване на специализирано превозно средство" по проект "Подкрепа за достоен живот на лица в неравностойно положение" по Договор № BG05M9OP001-2.002-0297-C01 от 28.09.2016 г.

  • ПДФ

Документация за участие може да изтеглите от - ТУК!

Образци може да изтеглите от - ТУК!

Обява може да изтеглите от - ТУК!

Обява образец може да изтеглите от - ТУК!

Техническа спецификация може да изтеглите от - ТУК!

Документация за участие утвърдил може да изтеглите от - ТУК!

Информация за удължаване на срока може да изтеглите от - ТУК!

Съобщение за прекратяване може да изтеглите от - ТУК!

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

Изгледи от Община Кочериново