"Ремонт и оборудване на Центъра за социални услуги в Община Кочериново"по проект "Подкрепа за достоен живот на лица в неравностойно положение", изпълняван по Договор № BG05M9OP001-2.002-0297-C01 от 28.09.2016 г.

Документация за СМР и доставка може да изтеглите от - ТУК!

КСС Приложение №18 може да изтеглите от - ТУК!

Образец обява може да изтеглите от - ТУК!

Образци може да изтеглите от - ТУК!

Обява може да изтеглите от - ТУК!

Техническа спецификация може да изтеглите от - ТУК!

Документация за участие утвърдил може да изтеглите от - ТУК!

Информация за удължаване на срока може да изтеглите от - ТУК!

Протокол от работата на комисията може да изтеглите от - ТУК!

Договор за изпълнение може да изтеглите от - ТУК!